Home > Preken > zondag 16 oktober 2022,…

zondag 16 oktober 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren, klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst (alleen bijbel-lezing en preek)

zondag 16 oktober 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger br. G. Bax

Welkom en mededelingen

Psalm 122: 1 en 2 NB

Votum en groet

Psalm 84: 1 en 2 OB

Wet en samenvatting

Lied 82: 1, 3, 4 en 5

Kindermoment en lied 300 (‘k heb Jezus nodig)

Gebed

Bijbellezing Efeze 4: 1 – 16

Psalm 133: 1, 2 en 3 NB

Verkondiging met thema: “Werken aan eenheid”

Lied “de kerk van alle tijden” (melodie liedboek voor de kerken 303)

1.De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
’t is Christus, Die door lijden
Zijn volk aan Zich verbond.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
’t Was Hij, Die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.

2. Uit ieder volk verkoren,
toch in Haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht alleen:
één Geest, één vast vertrouwen,
één doop, één heil’ge dis,
één Heer’, op Wie te bouwen
haar troost en rijkdom is.

Dankgebed en voorbeden

Lied: De kerk van alle tijden vers 3,  4  en 5

3 God houdt Zijn kerk in leven,
hoe ook bespot, verdrukt,
door dwalingen omgeven,
verscheurd, uiteengerukt.
Al roepen van de tinnen
de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen
en ’t klagen wordt gezang.

4. In rampspoed, moeit’ en zorgen,
in ’t heetste van de strijd,
wacht zij de grote morgen,
de vrede voor altijd.
Tot eens haar hunkrend’ ogen
aanschouwen, u blij ontroerd,
hoe God haar komt verhogen
en tot victory voert.

5. Nog weet zij zich verbonden
in haar drieënige Heer’,
met Wie zijn trouw bevonden,
de strijders van weleer.
Een wolk van Godsgetuigen
omringt ons in de strijd,
tot wij met hen ons buigen,
gekroond met heerlijkheid.

we ontvangen Gods zegen!

zondag 16 oktober 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan