Home > Preken > zondag 17 september 2023,…

zondag 17 september 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

link naar de live – uitzending: CGK Beverwijk-Westzaan – Kerkdienstgemist.nl

zondag 17 augustus 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

voorganger ds. J. Groenleer uit Leiden


Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 167

Stil gebed – bemoediging – groet

Aanvangstekst uit Psalm 139

Zingen: Ps. 139:1,14  OB

Tien Woorden

Zingen: Ps. 86:3,6  OB

Kindermoment en kinderlied (Lied 290)

Gebed bij de opening van de Schriften

1ste Lezing: Exodus 32:7-14

Zingen: Ps. 106: 8, 9, 10  NB

2de Lezing: Matteüs 18:21-35

Ps. 103:2,6 OB

Uitleg en verkondiging

Zingen: Gebed des Heren vers 6 en 10, ob

Dankzegging en gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Ps. 105:1,24  OB

Zegen

zondag 17 september 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.