Home > Preken > zondag 17 september 2023,…

zondag 17 september 2023, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk

deze preek is ook in de CGKv van IJmuiden gehouden, link: GKV en CGK IJmuiden – Kerkdienstgemist.nl

zondag 17 september 2023, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet


Mededelingen

Zingen Psalm 25: 6 en 7 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen Lied 144 (God wijst mij een weg)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen Genesis 15

Zingen: Lied 39 (Ik sluit met u, zo spreekt de HEERE)

Verkondiging over Genesis 15:18a

Thema: God sluit een verbond

1. In antwoord op menselijke angst

2. Voor houvast in het heden

3. Voor perspectief in de toekomst

Zingen: Psalm 105:5 (OB)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen Psalm 125:1 en 2 (NB)

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 27:7 (OB)

Zegen

zondag 17 september 2023, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk