Home > Preken > advent > Zondag 17 december |…

Zondag 17 december | middagdienst 16.00 Beverwijk

Dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven^^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen

Zingen Lied 63: 1, 3 en 5 (O, kom, o Kom, Immanuel)

Stil gebed, Votum en Groet (staande)

Zingen Lied 144 (God wijst mij een weg)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen Genesis 22

Zingen: Psalm 130:3 en 4 (NB)

Verkondiging over Genesis 22:14

Thema: Advent is verwachten dat de Heere voorziet.

  • Een beproefde verwachting
  • Een werkelijke verwachting
  • Een versterkte verwachting

Zingen: Lied 129 (Groot is Uw trouw, o Heere)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen Psalm 18:1 en 8 (NB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen Psalm 125:1 en 2 (OB)

Zegen

Zondag 17 december | middagdienst 16.00 Beverwijk