Home > Preken > zondag 17 juli 2022,…

zondag 17 juli 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
(de kwaliteit van de opname is aanmerkelijk verbeterd!)

zondag 17 juli 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. H. Fahner uit Nunspeet

Welkom en mededelingen  door ovd 

Voorzang: Ps. 123 : 1  (Ik hef tot U, die in de Hemel zit…)                   

Stil gebed (onderaan de kansel), Votum en Groet    (staande)                                                           

Samenzang:  Lied  154  Liedbundel  (Here Jezus, om uw woord…) 

Gebed

Schriftlezing:  1 Petr. 3 : 8 – 18a  (…opdat Hij ons tot God zou brengen.)

Samenzang:  Ps. 42 : 3  (O mijn ziel, wat buigt g’u neder…)

Verkondiging  over 1 Petr. 3 : 15m (…wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is…)

Uiten wat in je is.

  • hoop hebben
  • verantwoording afleggen
  • bereid zijn

Samenzang:  Ps. 33 : 7, 8  NB  (Heil hem, die hoopt in vrees en beven…)

Gebed

Inzameling van de gaven  (= bij uitgang)

Samenzang:  Ps. 72 : 11  (Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen)

Geloofsbelijdenis                                                                          (staande)

Slotzang: Lied 319  Liedbundel   (‘k Stel mijn vertrouwen…)          “

Zegen.                                                                                                  “   

zondag 17 juli 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk