Home > Preken > zondag 17 november 2019,…

zondag 17 november 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 17 november 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger Prof. G.C. Den Hertog uit Apeldoorn

Welkom en mededelingen

Psalm 85:1,3 OB

Stil gebed

Onze hulp en groet

Psalm 103:1,2,5 OB

Gebed

Schriftlezing Genesis 3 (HSV)

Psalm 51:1,2,6 NB

Preek

Schriftberijming 38 (naar Openbaring 21:22-22:5)1,5,6,7

Gebeden

Psalm 56:5,6 OB

Geloofsbelijdenis

Gezang 297:1,2 Toch overwint eens de genade

Zegen

zondag 17 november 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk