Home > Preken > bevestigingsdienst ouderlingen en diakenen > zondag 17 november 2019,…

zondag 17 november 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 17 november 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met bevestiging ambtsdrager

voorganger Prof. G. C. den Hertog uit Apeldoorn

Welkom en mededelingen

Psalm 108:1,2 OB

Stil gebed

Onze hulp en groet

Psalm 100:1,2,3,4 OB

Wet

Psalm 79:4,7 OB

Kindermoment + kinderlied –

Gebed

Schriftlezing MattheĆ¼s 9:14 – 10:8 (HSV)

Psalm 107:1,2,19 NB

Verkondiging

Psalm 80:1,9,11 OB

Formulier bevestiging ambtsdrager

Beantwoording vragen

Schriftberijming 28 (naar 1 Petrus 4:7-11):2,4,5

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Gezang 196. God is getrouw, Zijn plannen falen niet 1,2,3

Zegen

zondag 17 november 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan