Home > Preken > Zondag 18 februari |…

Zondag 18 februari | Middagdienst 16.00 Beverwijk

Voorganger: ds. C. de Jong, Huizen

^^^^^dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^


mededelingen
zingen               Psalm 95 : 1 en 3 OB
stil gebed
votum en groet
zingen               Psalm 111 : 1, 2 en 6 NB
gebed
schriftlezing        Lucas 9 : 37 – 50
zingen               Psalm 25 : 2 en 7 OB
verkondiging
zingen               Zangbundel 13 : 1, 2 en 3
gebed
collecten
zingen               Psalm 100 : 2 en 3 OB
geloofsbelijdenis
zingen               Zangbundel 148 : 1 en 3
zegen

Zondag 18 februari | Middagdienst 16.00 Beverwijk