Home > Preken > Heidelbergse catechismus > Zondag 18 juni | Morgendienst…

Zondag 18 juni | Morgendienst 09.30 Westzaan

Meeluisteren via kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen

Voorzang: Lied 202:1 en 4 (zingt een nieuw lied voor God den Heere)

Stil gebed en Votum & Groet

Zingen: Psalm 27:2 NB

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Lied 160:1,2 en 5 (O, Heer die onze Vader zijt)

Kindermoment:

Kinderlied: Lied 300 ‘k heb Jezus nodig

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 2:37-47

Zingen: Psalm 116:1 en 8 NB

Verkondiging: H.C. zondag 21 – Vraag en antwoord 54

Thema: 3 beloften van de Heilige Geest

Verkondiging. Punt 1: de heilige algemene Christelijke kerk

Zingen Psalm 48:4 OB

Lezing tweede gedeelte Avondmaalsformulier

Zingen: Psalm 48:6 OB

Viering van het Heilig Avondmaal

(Brood en wijn worden door kerkenraadsleden rondgebracht en uitgedeeld)

Tafel 1: Lezen Filippenzen 2:1-11 en vraag en antwoord 55

Verkondiging. Punt 2: De gemeenschap van de heiligen

zingen Psalm 133:1,2 en 3 OB

Tafel 2: Lezen 1 Johannes 1:8-2:2 en vraag en antwoord 56

Verkondiging Punt 3: de vergeving van de zonden

zingen Psalm 32:1 en 3 OB

Dankgebed

collecte

Zingen: Psalm 32:4 en 6 OB

Zegen

Zondag 18 juni | Morgendienst 09.30 Westzaan