Home > Preken > Heidelbergse catechismus > Zondag 18 juni | Middagdienst…

Zondag 18 juni | Middagdienst 16.00 Beverwijk

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen Psalm 16: 1 en 2 NB

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Lezing van het (korte) avondmaalsformulier en gebed

Viering van het Heilig Avondmaal

Lezen aan tafel: 1 Johannes 2:28-3:3

Zingen: Lied 100:1,2,3 en 4 (Jezus leeft en wij met Hem)

Lezing slot avondmaalsformulier incl. dankzegging en lofprijzing

Schriftlezing: Johannes 11:11-27 en 34-44

Verkondiging over zondag 22 H.C.

Voor eeuwig met Christus zijn

1. Met ziel en lichaam

2. In eeuwige vreugde

Zingen: Psalm 16:5 en 6 OB

Gebed

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

Zondag 18 juni | Middagdienst 16.00 Beverwijk