Home > Preken > zondag 19 januari 2020,…

zondag 19 januari 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 19 januari 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. H. Fahner uit Nunspeet

Welkom en mededelingen.

Samenzang:  Liedbundel nr. 1 : 1, 2, 3  (=SB1)  (Hoor Israël)

Stil gebed (onderaan de kansel)  en  Votum & Groet       (staande)

Samenzang:  Psalm 26 : 8, 7  OB  (Wat blijdschap smaakt mijn ziel…)

Gebed

Schriftlezing:  Jeremia 29 : 1 – 7  (vs 4 – 7 is preektekst)  en 1 Timotheus 2 : 1 – 6  

Samenzang: Ps. 147 : 1, 2, 4 NB (Lof zij de Heer, goed is het leven  als ’s H l w a)

Verkondiging

met als thema:  Brief aan vreemdelingen

Samenz: Psalm 122 : 3 OB (Dat vreed’ en aangename rust en milde zegen u verblij’

Gebed

Inzameling van de gaven

Samenzang:  Psalm 121 : 1  OB  (‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen…)

Geloofsbelijdenis                                                                                      (staande)

Samenz: Liedbundel nr. 148 (=Opw311) (‘k Heb geloofd en daarom zing ik) “

Zegen                                                                                                                 “              

zondag 19 januari 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk