Home > Preken > zondag 19 januari 2020,…

zondag 19 januari 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 19 januari 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. H. Fahner uit Nunspeet

Welkom en mededelingen

Samenzang:  Liedbundel nr. 154 : 1, 2, 3  (=LvdK328)  (Here Jezus om uw woord…

Stil gebed (onderaan de kansel) en Votum & Groet        (staande)

Samenzang: Psalm 149 : 1, 3  NB (Halleluja! Laat opgetogen een nieuw gezang den HEER verhogen.)   

Lezing van de Tien geboden

Samenzang: Liedbundel nr. 177 (=Opw126)  (Jezus vol liefde, U wilt ons leiden

Kindermoment + kinderlied  (door de leiding van het kinderwerk)

Gebed

Schriftlezing:  Matth. 7 : 24 – 8 : 4  (2 t/m 4 is de preektekst)

Samenzang:  Psalm. 51 : 4  OB  (Ontzondig mij met hysop….)

Verkondiging 

met als thema:

Jezus’ woord is van kracht.

  • met de nood naar Jezus
  • Jezus’ wil in gebaar, woord en en effect
  • het getuigenis

Samenzang:  Psalm 116 : 1, 2, 3, 4, 5  OB  (God heb ik lief) 

Dankgebed

Inzameling van de gaven 

Samenzang:  Psalm 68 : 10  OB  (Geloofd zij God met diepst ontzag)   (staande) Zegen.                                                                 

zondag 19 januari 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan