Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 19 september 2021,…

zondag 19 september 2021, middagdienst om 16.00 uur ook in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 19 september 2021, middagdienst om 16.00 uur ook in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100: 1 en 3

Gemeente gaat staan, Stil gebed

Votum en Groet; Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm 100: 2 en 4

Gebed

Schriftlezing: Johannes 10:1-21                          (HSV)

Zingen: Psalm 23:1,2 en 3 (NB)
Verkondiging over Heidelbergse catechismus zondag 1.

Thema: Mijn enige troost in leven en sterven

1.         De inhoud van deze troost

2.         De route naar deze troost

Psalm 73:12 en 13
Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Zingen: Lied 295 (de Heer is mijn Herder)

Geloofsbelijdenis

Slotzang: Lied 319 (‘k stel mijn vertrouwen)

Zegen

zondag 19 september 2021, middagdienst om 16.00 uur ook in Westzaan