Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 26 september 2021,…

zondag 26 september 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 26 september 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen

Voorzang:  Lied 170:1,2 en 3 ( Mijn hart wacht stil op U, o Heer)

Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)                                                        

Zingen:  Psalm 25:1 en 2

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 119 : 3 en 4 (NB)

Moment met de kinderen.

Gebed

Schriftlezing:  Genesis 3:9-15 en 1 Johannes 3:1-10  

Zingen: Psalm 25: 3 en 5

Verkondiging over Genesis 3:15 

Thema:  De strijd op weg naar Gods vrede…

1.            …wordt door God ingezet

2.            …wordt door ons ervaren

3.            …is vernietigend voor het kwaad

Zingen Lied 225 (Toch overwint eens de genade)

Lezing tweede gedeelte Avondmaalsformulier

Zingen:  Ps. 91:1 (OB) 

Viering van het Heilig Avondmaal 

(Brood en wijn worden door kerkenraadsleden rondgebracht en uitgedeeld)

Lezing en korte overdenking bij Psalm 91:1-2 en 14-16

Zingen:  Ps. 91: 5 en 7 (OB)

Dankgebed

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

de kinderen komen terug van de zondagschool

Zingen: Psalm 25: 6 en 7           (staande)

Zegen.       

zondag 26 september 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan