Home > Preken > zondag 2 April 2023,…

zondag 2 April 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst, alleen bijbellezing en verkondiging

zondag 2 April 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. Bonhof uit Utrecht

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Psalm 27:1,2 (OB)
Gemeente gaat staan,
Stil gebed onder aan de kansel
Votum en Groet
Lied 89:1,2,6 Leer mij
Gebed
Schriftlezing (bij voorkeur gebruik HSV) Mattheüs 26:47-56 & 1 Petrus 2:19-25
Psalm 35:4,5,7 (LB)
Prediking Thema: Niet door geweld
Psalm 116:2,5,6,7 (OB)
Dankgebed
Lied 87:1,2,4 Jezus leven
Geloofsbelijdenis (staand)
Lied 148:1,2,3 ‘k Heb geloofd 
Zegen

zondag 2 April 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk