Home > Preken > Goede vrijdag > vrijdag 7 April 2023, Goede…

vrijdag 7 April 2023, Goede Vrijdagdienst om 19.30 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

vrijdag 7 April 2023, Goede Vrijdagdienst om 19.30 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet

orde van dienst:

Zingen: Lied 89:1 en 2 (Leer mij o Heer)

Stil gebed, Votum & Groet        

Zingen:  Psalm 69:1, 3 en 4 (OB)

Geloofsbelijdenis NGB artikel 20

Zingen: Lied 81:1,5,6 en 7 (Als ik in gedachten sta)

Gebed

Schriftlezing:  Psalm 69

Zingen: Psalm 69:6 en 9 (OB)

Verkondiging over Psalm 69:20 en 21 

Thema:  Bespot, benauwd en ongetroost

Zingen Psalm 69:8 en 9 (NB)

Gebeden

Zingen Lied 92 (Op die heuvel daar ginds)

Zegen.       

vrijdag 7 April 2023, Goede Vrijdagdienst om 19.30 uur in Beverwijk