Home > Preken > Heilig Avondmaal > Zondag 2 juni | Middagdienst…

Zondag 2 juni | Middagdienst 16:00 Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het ^^^^ pijltje ^^^^ hierboven

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen 
Psalm 16: 3 en 6 (OB)
Stil gebed, Votum en Groet
Psalm 102: 15 en 16 (OB)
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Lezing van het avondmaalsformulier en gebed
Viering van het Heilig Avondmaal
Aan tafel lezen van de geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Lezing slot avondmaalsformulier incl. dankzegging en lofprijzing

Schriftlezing: Openbaring 7: 9-17
Psalm 83:1 en 6 (NB)
Verkondiging over Openbaring 7:9-17
Thema: Bij God in de hemel

  1. Wie daar zijn
  2. Wat ze doen
  3. Wat hen wordt beloofd.

Lied 58 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)
Gebed
Collecte
Psalm 138:1 (OB)
Zegen

Zondag 2 juni | Middagdienst 16:00 Beverwijk