Home > Preken > Heilig Avondmaal > Zondag 2 juni | Ochtenddienst…

Zondag 2 juni | Ochtenddienst 09:30 Westzaan

Voorganger: ds. Bart van Vliet

dienst beluisteren? klik op het ^^^pijltje ^^^ hierboven


Mededelingen
Psalm 95: 1 en 4 (OB)
Stil gebed  en Votum & Groet                                                     
Psalm 100: 1 en 2 (OB)
Lezing van de Tien Geboden + samenvatting
Psalm 17: 3 (OB)
Kindermoment & Kinderlied: Lied 295 (De Heer is mijn Herder)
Gebed
Schriftlezing: Johannes 10:1-21
Psalm 80:1 en 11 (OB)

Verkondiging over Johannes 10: 14 en 15
Thema: De Goede Herder

  1. Hij kent Zijn schapen
  2. De schapen kennen Hem

Lied 168: 1, 3 en 4 (Jezus ga ons voor)

Lezing tweede gedeelte Avondmaalsformulier
Lied 194: 1 en 2 (Eén naam is onze hope)

Tafel 1: aan tafel Psalm 23 zingen Psalm 23: 1 (OB)
Tafel 2: Lezen Johannes 10: 22-28 zingen Psalm 23: 2 (OB)
Tafel 3: Lezen Jesaja 40: 9-11 Zingen Psalm 23: 3 (OB)

Dankgebed
Collecte
Psalm 73:9 (NB)
Zegen.

Zondag 2 juni | Ochtenddienst 09:30 Westzaan