Home > Preken > Zondag 21 januari |…

Zondag 21 januari | Middagdienst 16.00 Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. D. J. van Vliet, Nieuw Vennep


Mededelingen

Psalm 65 vers 1 en 2 (‘De stilte zingt U toe o Here’) NB

Votum/groet

Lied 116 vers 1, 3 en 6 (‘Heer ik hoor van rijke zegen’)

Gebed

Schriftlezingen Markus 6 vers 41-53

Psalm 42 vers 1 en 3 (’t Hijgend hert der jacht ontkomen’) OB

Preek

Psalm 84 vers 3 en 4 (‘Welzalig hij die al zijn kracht’) OB

Gebed

Collecte

Zingen Lied 230 vers 1,2 en 5 (‘Beveel gerust uw wegen’)

Belijdenis

Psalm 146 vers 3 en 4 (‘Zalig hij die in dit leven’) OB

Zegen

Tekst voor de verkondiging: Markus 6 vers 51-52

Thema van de preek: Het kloppend hart!

  1. Van Jezus
  2. Van de discipelen
  3. Van ons

Zondag 21 januari | Middagdienst 16.00 Beverwijk