Home > Preken > zondag 28 januari |…

zondag 28 januari | Ochtenddienst 09.30 Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Welkom en mededelingen

Voorzang: Lied 198 (Heer wij zijn bijeengekomen)

Stil gebed; votum en groet

Psalm 103:1 en 5 (NB)

Lezing van de Wet en samenvatting

Psalm 51:1 en 2 (OB)

Kindermoment & kinderlied

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen: Johannes 2:23 – 3:21

Psalm 51:5 en 6 (OB)

Verkondiging over Johannes 3:5

Thema: Geboren worden, uit water en geest.

  1. Dat het nodig is.
  2. Wat het inhoudt

Lied 163 (vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotzang: Psalm 56:5 (OB)

Zegen

zondag 28 januari | Ochtenddienst 09.30 Westzaan