Home > Preken > Lijdenstijd > zondag 22 Maart 2020,…

zondag 22 Maart 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

klik op het witte/zwart pijltje om de dienst te starten…

zondag 22 Maart 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. H. Fahner uit Nunspeet

Welkom en mededelingen

Samenzang:  Ps. 86 : 4, 3  OB  (‘k Ben gewoon in bange dagen…) 

Stil gebed en Votum & Groet                         

Samenzang:  Ps. 84 : 2, 6  OB  (Zelfs vindt de mus een huis, o HEER…)

Lezing van de Tien Geboden

Samenzang:  Liedbundel nr 82 : 1, 3 (=NHB153:1,3)  (God enkel licht)

Gebed

Schriftlezing:  Marc. 14 : 32 – 42  (tevens tekstgedeelte voor de verkondiging)

Samenzang:  Ps. 69 : 1, 4  NB (Red mij, o God, het water stijgt en stijgt)

Verkondiging met als thema en aandachtspunten:

Gebedsstrijd in Getsémané.

  • met elkaar
  • vraag aan de Vader
  • teleurstelling over de anderen
  • gebed verhoord?

Samenz: Liedb nr 89 : 1, 6 (=NHB34:1,6) (Leer mij o Heer uw lijden recht b…)

Dankgebed

Inzameling van de gaven 

Samenz: Ps. 56 : 4, 5 OB (Gij weet, o God, hoe ‘k zwerven moet…)   (staande) Zegen. 

Na de zegen zingen we lied 252 vers 6         

                                                                     

Toekomst vol van HOOP!

zondag 22 Maart 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan