Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 22 september 2019,…

zondag 22 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk, viering Heilig Avondmaal en nabetrachting/dankzegging

zondag 22 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met viering Heilig Avondmaal en dankzegging/ nabetrachting.

voorganger ds. L.J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Psalm 65: 1 en 2 (NB)

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 62: 1 (OB)

Gebed

Avondmaalsviering korte formulier

Gebed

Uitnodiging

Zingen: Lied 171: 4 ( O mocht ik U beminnen)

Avondmaalsbediening (1 tafel): 2 Korinte 8: 7 – 15

Zingen: Lied 171: 5 (U zal ik eeuwig eren)

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: 2 Korinte 9: 6 – 15

Lied 2: 1 en 4 ( Geloofd zijt Gij, God onze Heer)

Prediking: Jezus volgen: Gezegend om te zegenen!

Lied 178: 1, 2, 3, 4, 5 en 6  (Neem mijn leven laat het Heer)

Dankgebed

Psalm 52: 7 (OB) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Psalm 68: 10 (OB)

Zegen

zondag 22 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk, viering Heilig Avondmaal en nabetrachting/dankzegging