Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 23 april 2023,…

zondag 23 april 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? >> klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 23 april 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Zingen Lied 107 (De dag van onze vorst brak aan)

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen Psalm 47:1 en 3 (OB)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen 2 Koningen 2:1-20 en Lukas 24:50-53

Zingen: Psalm 68:6 en 7(NB)

Verkondiging over H.C. zondag 18

Thema: Opgenomen en toch aanwezig

  1. Jezus is echt heengegaan
  2. Jezus is echt bij ons

Zingen: Lied 106 (Al heeft Hij ons verlaten)

Dankgebed en voorbeden

Zingen Psalm 75:1(OB)

Geloofsbelijdenis        (staande)

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Psalm 90:1 en 9(OB)

Zegen.     

zondag 23 april 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk