Home > Preken > zondag 23 april 2023,…

zondag 23 april 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

link naar de live-uitzending: CGK Beverwijk-Westzaan – Kerkdienstgemist.nl

zondag 23 april 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

orde van dienst

Welkom en mededelingen

Voorzang: Lied 102 (Kroon Hem met gouden kroon)

Stil gebed; votum en groet,

Psalm 15:1,2 en 5 (OB)

Lezing van de Wet en samenvatting

Psalm 119: 61 en 62 (NB)

Kindermoment:

Zingen: Lied 292 (bewaar je oog)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 15 en 24

Psalm 24:1 en 2 (OB)

Prediking over Psalm 24

Thema: Een intochtslied voor

1.            de Schepper

2.            de Heilige

3.            onze Koning

Psalm 24:3,4 en 5 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

zondag 23 april 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan