Home > Preken > zondag 23 augustus 2020,…

zondag 23 augustus 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

De opname van onszelf is mislukt, daarom een opname van dezelfde dienst/preek die eerder is gehouden vanuit de CGK van Mijdrecht

voorganger ds. J. van Dijken

Gemeente gaat staan, Stil gebed, Votum en Groet

Na het amen gaat de gemeente zitten

Voorzang psalmproject Psalm 84

Gebed

Schriftlezing Handelingen 4: 1-22

Prediking tekst Handelingen 4: 12

De naam van Jezus: 1 wordt verkondigd 2 stuit op weerstand 3 maakt mensen zalig

Zingen Lied “welk een vriend is onze Jezus”

Gebed (Collecte bij de uitgang)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 121 vers 1, 2 en 3 Leid mij Heer o Machtig Heiland

Zegen  

zondag 23 augustus 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan