Home > Preken > zondag 23 augustus 2020,…

zondag 23 augustus 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren!! Klik op het pijltje hierboven!

zondag 23 augustus 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

Voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang Psalm 146:5,6 ob ’t Is de Heer die ’t recht der armen

Gemeente gaat staan,

Stil gebed

Votum en Groet

Na het amen gaat de gemeente zitten

 Psalm 121 :1 NB Ik sla mijn ogen

Lezing van de Wet

Psalm 119:53 ob Uw woord is mij

Gebed

Schriftlezing Handelingen 3:1-21

 Lied 301 He kom je kijken

Verkondiging Hand 3:6

De naam van Jezus 1.richt onze ogen 2 opent onze mond 3 leeft in ons voort

Lied 148:1,3 ‘k Heb geloofd

Dankgebed

Collecte aankondiging voor bij de uitgang

Slotzang Lied 8:1,2 Het dorre land zal juichen

zegen

zondag 23 augustus 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan