Home > Preken > Heilig Avondmaal > Zondag 24 maart |…

Zondag 24 maart | Ochtenddienst 09:30 Westzaan

Voorganger: ds. Bart van Vliet

Kerkdienst beluisteren of bekijken via kerkdienstgemist.nl


Mededelingen

Psalm 29: 1 en 6 (OB)

Stil gebed, Votum & Groet

Lied 89:1,2 en 6 (Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten)

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Psalm 19:5 (OB)

Kindermoment
Kinderlied: Projectlied

Gebed

Schriftlezing: Johannes 18:28-40

Psalm 12: 1, 2 en 3 (NB)

Verkondiging over Johannes 18:37b
Thema: Jezus’ komst als getuige van de waarheid

  1. verzet
  2. getuigenis
  3. opdracht

Psalm 12:6,7 en 8 (OB)

Lezing tweede gedeelte Avondmaalsformulier

Lied 195: 1, 2 en 3 (Genadig Heer die al mijn zwakheid weet)

Tafel 1: Lezen Johannes 1:14-18 zingen Lied 195:4

Tafel 2: Lezen Johannes 14:1-7 zingen Lied 195:5

Tafel 3: Lezen Johannes 17:13-19 Zingen Lied 195:6

Dankgebed

Collecte

Psalm 119:53 en 65 (OB) (staande)

Zegen

Zondag 24 maart | Ochtenddienst 09:30 Westzaan