Home > Preken > Zondag 25 juni | Middagdienst…

Zondag 25 juni | Middagdienst 16.00 Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. D.J.T. Hoogenboom


Welkom en mededelingen
Zingen Gez. 154: 1, 2, 3 (Heere Jezus om Uw Woord)
Stil gebed, Votum en groet
Zingen Ps. 84: 1
Gebed
Schriftlezing 1Korinthe 5, 1-13
Zingen Ps. 78: 1, 3 NB
Preek: 1Korinthe 5, 7b-8
Zingen Ps. 85: 1, 4
Dankgebed
Collecte
zingen Gez. 206: 1, 2, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen Ps. 150: 3
Zegen

Zondag 25 juni | Middagdienst 16.00 Westzaan