Home > Preken > doopdienst > Zondag 25 juni | Morgendienst…

Zondag 25 juni | Morgendienst 09.30 Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen

Voorzang: Schriftberijming 2:1,2 en 5 (Geloofd zijt Gij God onze Heer)

Votum en Groet

Zingen: Psalm 145:1 en 2 OB

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Psalm 103:2 en 4 OB

Kindermoment

Kinderlied Lied 317 (Onze Vader die in de hemelen zijt)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 145

Zingen Psalm 145:3 (DNP)

Prediking over Psalm 145:8

Thema: Een Lofzang op een genadige koning

  • Om wie Hij is en om wat Hij doet
  • Met heel de schepping en al Gods kinderen
  • Van generatie op generatie

Zingen Psalm 145:4 en 5

Doopformulier

Zingen: Psalm 105: 5 OB

Doopbediening

Zingen Psalm 134: 3 OB

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 151:1,2 en 6 (Wij loven U o God)

Zegen

Zondag 25 juni | Morgendienst 09.30 Westzaan