Home > Preken > Zondag 26 Februari 2023,…

Zondag 26 Februari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

^^^^ dienst beluisteren?? klik op het pijltje hierboven ^^^^
^^^podcast van deze dienst; alleen bijbellezing en verkondiging!

Zondag 26 Februari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

Voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

Welkom en mededelingen – door de ouderling van dienst

Voorzang  Psalm  130:3,4 o Ik blijf                                                    

Stil gebed onder voor de kansel –           

Votum en Groet –                                       

Psalm/lied: psalm 42:4,5,7 o ’k Denk aan U                                                    

Gebed

Schriftlezing: psalm 39 en Rom 8:16-26             (HSV vertaling)

Psalm 39: 3, 4 NB                                        

Prediking Psalm 39: 8 Er is hoop

Lied 65:1,2 Op U mijn Heiland                                        

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang


lied 149:1,4 Wat vlied’of bezwijk

geloofsbelijdenis

ps 27:7 o Zo ik niet had geloofd   

Zegen

Zondag 26 Februari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk