Home > Preken > Zondag 26 februari 2023,…

Zondag 26 februari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op hetpijltje hierboven ^^^^^
^^^^ podcast van deze dienst: alleen bijbellezing en verkondiging

Zondag 26 februari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst.

Aanvangslied Zingen lied 22:1,2,3 Wij zingen Vader u ter eer

 gelegenheid voor stil gebed  – Votum en groet

Psalm 89:7,8 o Hoe zalig is het volk      

Kindermoment                                                                                                            

Lied 297 Diep,diep als de zee, via beamer          

Lezing van de Wet                                                                                    

 Zingen: lied 82:1,3,4 God enkel licht
Gebed

Schriftlezing  1 Korinthe 1: 17 – 21 

zingen Psalm 40:3,4 n Het is

verkondiging 1 Korinthe 1: 18 

Thema: Wat het kruis op roept
1. een dwaasheid
2. een kracht

Zingen  Lied 92:1, 2, 3, 4 Op die heuvel daarginds; staat een ruwhouten kruis!

Dankgebed en voorbeden

Slotzang  Psalm 48:4,6 o Wij o verheven

Zegen.

Zondag 26 februari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan