Home > Preken > zondag 26 januari 2020,…

zondag 26 januari 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 26 januari 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. S. B. van der Meulen

Mededelingen en welkom

Voorzang bundel 152 Door de wereld gaat een woord

Stil gebed, Votum, Groet

Zingen Ps.9:1,5,9 NB

Gebed

Schriftlezing    Mattheus 7:21-8:4

Zingen Ps.130:1,2,4 OB

Preek Mattheus 8:2-4

Thema: Een melaatse komt binnen de ruimte van het koninkrijk van de hemel.
I Veilige ruimte.
II Heilige ruimte.

Zingen bundel 29: 1,2,3,4,5 Hoe groot is toch de liefde van de Vader

Gebed

Collecte

Zingen Ps.56:5 OB

Geloofsbelijdenis

Zingen Ps.56:6 OB

Zegen

zondag 26 januari 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk