Home > Preken > zondag 2 februari 2020,…

zondag 2 februari 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

Morgendienst om 9.30 uur in Westzaan:

voorganger kandidaat A. Veuger uit Nijkerk

Mededelingen door de ouderling van dienst

(predikant in ouderlingenbank)

Psalm als Voorzang psalm 84: 1,2 (Nieuwe berijming)

Gemeente gaat staan,

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm 95: 1,4 OB

Lezing van de Wet

Psalm 51: 4 OB

Kindermoment + kinderlied – door leiding van het kinderwerk

Gebed

Schriftlezing (bij voorkeur gebruik HSV) Lucas 19: 1-10 HSV

Lied 159: 1,3,4 Jezus neemt de zondaars aan

Prediking Thema: Het doel van de komst van de Heiland

Psalm 89: 7, 8 OB

Dankgebed

Collecten

Slotzang lied 134: 1,2  Ga nu heen in vrede

Zegen

zondag 2 februari 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan