Home > Preken > Heidelbergse catechismus > Zondag 26 juni 2022;…

Zondag 26 juni 2022; middagdienst om 16.00 uur in ook in Westzaan

link naar de live uitzending: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2566/events/event/15833693-202206261550

Zondag 26 juni 2022; middagdienst om 16.00 uur in ook in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet.

Welkom en Mededelingen 

Voorzang: Lied 113 (Geest des Heren kom van boven)

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen: Psalm 119:3 (OB)

gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Handelingen 2:14-41

Zingen Psalm 143:10 (OB)

Verkondiging nav. H.C. zondag 7

Thema: Het geloof dat de Heilige Geest werkt is..

1. nodig

2. oprecht

3. gericht op Gods beloften

Zingen: Lied 114 (Geest van hierboven)

Gebed

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Psalm 16:3 en 4(NB)

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 93:4 (OB)

Zegen.

Zondag 26 juni 2022; middagdienst om 16.00 uur in ook in Westzaan