Home > Preken > zondag 3 juli 2022,…

zondag 3 juli 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

link naar de uitzending: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2566/events/event/15766114-202207030925

zondag 3 juli 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. P. A. Kok uit Opperdoes

Mededelingen door de ouderling van dienst

(predikant in ouderlingenbank)

Voorzang > Ld. 198: 1,2,4 (Heer, wij zijn bijeengekomen)

(gemeente gaat staan)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en groet

(na het amen gaat de gemeente zitten)

Zingen > [OB] Psalm 77: 8

Lezing van de Wet

Zingen > [NB] Psalm 51: 5

Kindermoment + kinderlied Lied. 268: 1,2,4 (Vul mij met Uw Geest))

Gebed (met voorbede en dankzegging)

Schriftlezing > Rom. 12:1-8; 1 Petr. 2:1-6

Zingen > [OB] Psalm 66: 6,7

Tekst verkondiging > Rom. 12:1-2

Verkondiging > Thema: Een nieuwe gezindheid

  1. is nodig
  2. moet geschonken worden
  3. moet gezocht worden

Zingen > [OB] Psalm 66: 8,9,10

Dankgebed

Aankondiging inzameling van de gaven bij de uitgang

Slotzang > Ld. 114: 1,2 (Geest van hierboven, leer ons geloven)

Zegen

zondag 3 juli 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan