Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 26 maart 2023,…

zondag 26 maart 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met viering van het Heilig Avondmaal

^^^^ dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^^
podcast vandeze dienst; alleen bijbellezing en verkondiging!

deze dienst wordt opgenomne en later hier gepubliceerd!

zondag 26 maart 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met viering van het Heilig Avondmaal

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen Lied 90:1 en 2 (Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Lezing van het (korte) avondmaalsformulier en gebed

Viering van het Heilig Avondmaal

Lezen aan tafel: Mattheüs 27:50-56

Zingen: Psalm 22:9,10 en 11 (NB)

Lezing slot avondmaalsformulier incl. dankzegging en lofprijzing

Schriftlezing:  Psalm 22:22-32

Verkondiging over Psalm 22:26-27

Thema: De vreugde dat God verhoort

  1. Delen we samen
  2. Wordt zichtbaar in wat we doen
  3. Vieren we samen
  4. Doet ons uitzien naar de toekomst

Zingen: Psalm 22:14 en 16 (OB)

Gebed

Geloofsbelijdenis                                                                                    

Zingen Lied 87:1 en 4(Jezus leven mijn van leven)

Zegen.     

zondag 26 maart 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met viering van het Heilig Avondmaal