Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 26 maart 2023,…

zondag 26 maart 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, met viering Heilig Avondmaal

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven^^^^
podcast van deze dienst, alleen bijbellezing en verkondiging

zondag 26 maart 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, met viering Heilig Avondmaal

voorganger ds. G. van Vliet

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:  Lied 84:1 en 4(Ik wil zingen van mijn Heiland)

Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)                                                        

Zingen:  Psalm 17: 1 en 3 (OB)

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 119 : 57 en 58 (NB)

Kindermoment:

Kinderlied: projectlied

Gebed

Schriftlezing: Psalm 17 en Psalm 22:1-21 

Zingen: Psalm 22:1,2 en 3(OB)

Verkondiging over Psalm 22:8 en 9

Thema:  Klagen omdat je op God vertrouwt

  1. Aanleiding tot klagen
  2. Het moeilijke van klagen
  3. Hoop in het klagen

Zingen Psalm 22:4 (OB)

Lezing tweede gedeelte Avondmaalsformulier

Zingen:  Lied 261 (Als ik mijn ogen sluit)

Viering van het Heilig Avondmaal 

Lezingen uit het lijdensevangelie

Tafel 1: Lezen Mattheüs 27:33-44 zingen Psalm 22:5 (OB)

Tafel 2: Lezen Mattheüs 27: 45-46 zingen Psalm 22:6 (OB)

Tafel 3: Lezen Mattheüs 27:47-50 zingen Psalm 22:7 (OB)

Dankgebed

collecte

Zingen: Psalm 17:4 en 8 (OB)           (staande)

zondag 26 maart 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, met viering Heilig Avondmaal