Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 26 september 2021,…

zondag 26 september 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 26 september 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet

Mededelingen 

Voorzang: Psalm 16:1 en 2 (NB)

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen: Psalm 31:1 en 15

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Lezing van het (korte) avondmaalsformulier en gebed

Zingen: Psalm 16: 3 en 6

Viering van het Heilig Avondmaal

(Brood en wijn worden door kerkenraadsleden rondgebracht en uitgedeeld)

Lezing slot avondmaalsformulier incl. dankzegging en lofprijzing

Zingen: Psalm 31:16 en 17

Schriftlezing:  Genesis 3:16-24 en Romeinen 8:18-25

Verkondiging over  Genesis 3:23

Thema: God zendt ons in een leven….

  1. vol moeite en beperking
  2. vol verwachting
  3. met een opdracht

Zingen: Lied 233:1,2 en 3 (God roept ons broeders tot de daad)

Gebed

Geloofsbelijdenis                                                                                      (staande)

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Lied 84:1,2 en 3 (Ik wil zingen van mijn Heiland)

Zegen.     

zondag 26 september 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk