Home > Preken > Zondag 27 augustus |…

Zondag 27 augustus | Middagdienst 16.00 Beverwijk

Dienst beluisteren? klik op het ^^^^ pijltje hierboven!

Voorganger: ds. J. van Dijken


Mededelingen

Ps. 78: 29, 30, 31 OB (Zij weken af)

Stil gebed, votum en groet

Ps. 99: 1, 4, 5 OB (God de Heer)

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuël 3: 1 – 4: 1

Lied 276 – Samuel

Verkondiging: 1 Samuël 3: 10

Thema: Toen kwam de Here. 1. Wanneer. 2. Tot wie. 3. Met welk doel

Ps. 56: 5 OB (Ik roem)

Dankgebed

Ps. 22: 4, 5, 11 NB (Gij die)

Geloofsbelijdenis

Lied 196 (God is getrouw)

Zegen

Zondag 27 augustus | Middagdienst 16.00 Beverwijk