Home > Preken > Zondag 27 augustus |…

Zondag 27 augustus | Morgendienst 09.30 Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje ^^^^ hierboven

Voorganger: ds. J. van Dijken


Mededelingen

Ps. 122: 1, 3 OB (Ik ben verblijd)

Stil gebed, votem en groet

Ps. 113: 1, 2, 3 NB (Prijst halleluja)

Kindermoment – Lied 334 (Zoals klei)

Lezing van de wet

PS. 143: 10 (Leer mij o God)

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuël 1: 23 – 2: 11

Lied 50: 1, 3, 4 (Mijn ziel)

Verkondiging: 1 Samuël 2: 1

Thema: de lofzang van Hanna. 1. Een hartelijke vreugde. 2. Oog voor de ander. 3. Gericht op de Koning

Ps. 84: 1, 2, 4 NB (Hoe lieflijk hoe goed is mij)

Dankgebed en voorbeden

Ps. 91: 1, 7 OB (Hij die)

Zegen

Zondag 27 augustus | Morgendienst 09.30 Westzaan