Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 27 november 2022…

zondag 27 november 2022 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^
mp3 podcast van deze dienst: alleen Bijbellezingen verkondiging

zondag 27 november 2022 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Voorzang: Psalm 89:7 en 19 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet       

Zingen: Psalm 69:1 en 3 (NB)

gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Genesis 5 en Jesaja 53:7-12

Zingen Lied 89 (Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten)

Verkondiging nav. H.C. zondag 16

Thema: Jezus, die gestorven is, begraven en neergedaald tot in de hel:

  1. Bevrijdt ons van het onontkoombare
  2. Verandert voor ons het onomkeerbare
  3. Bevrijdt ons van wat ons angst aanjaagt

Zingen: Lied 147 (Ik heb de vaste grond gevonden)

Gebed en voorbede

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Psalm 56:6 (OB)

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 91:1 en 8 (OB)

Zegen.

zondag 27 november 2022 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk