Home > Preken > advent > zondag 27 november 2022,…

zondag 27 november 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^
podcast van deze dienst; alleen bijbel-lezing en verkondiging!

zondag 27 november 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. C. van Atten uit Leiden

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Psalm als Voorzang: Ps. 130: 3.4. NB
Gemeente gaat staan,
Stil gebed onder aan de kansel
Votum en Groet
Na het amen gaat de gemeente zitten
Psalm: Ps 91 : 1.7 OB
Lezing van de Wet
Psalm: Ps. 130: 2 OB
Kindermoment + lied 257
Gebed
Schriftlezing: Matt. 1: 18- 25 (HSV)
Lied NR 61: 1. 5 : Hoe zal ik U ontvangen.
Prediking
Lied 65: 1.2 Op u mijn Heiland blijf ik hopen.

Dankgebed + aankondiging collecten bij de uitgang
Slotzang: Ps 98; 2.4.(OB)
Zegen

zondag 27 november 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan