Home > Preken > zondag 27 oktober 2019,…

zondag 27 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 27 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. A. G. Boogaard uit Rotterdam

Welkom en mededelingen
Voorzang: Psalm 99: 1 en 8 (Nb)
Stil gebed 
Votum en Groet
Zingen: Psalm 98: 1 en 4 (Ob)
Gebed
Schriftlezing: 2 Petrus 3: 3 – 14
                       Mattheus 25: 1 – 13
Zingen: Lied 151: 1, 3 en 6
Prediking
Tekst: 2 Petrus 3: 10 – 13
           Mattheus 25: 1 – 13
Thema: Christus’Wederkomst en de levenshouding van Zijn Kerk
Overzicht: 1. Flitsende komst.  2. Heilig leven. 3.  Hoopvol uitzien.
Zingen: Lied 253: 1, 2 , 3 en 4
Dankgebed
Collecten
Zingen: Psalm 89: 3 (Ob)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 89: 15 (Ob)
​Zegen

zondag 27 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk