Home > Preken > zondag 3 november 2019,…

zondag 3 november 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 3 november 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. H.J. Th. Velema uit Hoogeveen

Welkom en mededelingen

Voorzang lied 152,1.4

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 149,3.6

Lezing van de Wet

Psalm 143,2.10

Kindermoment + kinderlied – door leiding van het kinderwerk

Gebed

Schriftlezing Handelingen 19, 1-20

Psalm 91,1.5.8 (nb)

Prediking

Psalm 111,6

Dankgebed

Collecten

Slotzang lied 53,1.3

Zegen

zondag 3 november 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan