Home > Preken > zondag 28 april 2024,…

zondag 28 april 2024, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het ^^^pijltje^^^ hierboven!

zondag 28 april 2024, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. W. Wullschleger uit Zeewolde

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang            Lied 183:1,2 en 3 Grote God, wij loven U

Gemeente gaat staan

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Na het amen gaat de gemeente zitten

Zingen                  Psalm 65:1 en 2 (Nieuwe Berijming)

Gebed

Schriftlezing      Romeinen 14 (HSV)

Zingen                  Psalm 86:5 en 6

Prediking over Romeinen 14:7 – 9

Thema                  Voor wie leven wij?

  1. Niemand leeft en sterft voor zichzelf
  2. Leven en sterven voor de Heere
  3. Christus heerst over doden en levenden

Zingen                  Psalm 72:1 en 8

Dankgebed

Collecte

Zingen                  Psalm 72:11

Geloofsbelijdenis

Slotzang              Lied 100:1,2,3,4 Jezus leeft en wij met Hem

Zegen

zondag 28 april 2024, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk