Home > Preken > Zondag 5 mei | Ochtenddienst…

Zondag 5 mei | Ochtenddienst 09:30 Westzaan

dienst beluisteren? klik op het ^^^pijltje ^^^ hierboven !

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Welkom en mededelingen
Psalm 19: 1, 4 en 5 (OB)
Stil gebed; votum en groet
Berijming van de 10 geboden: 1, 2, 5, 7 en 8 (Mijn ziel herdenk met heilig beven)
Lezing van de Wet en samenvatting
Berijming van de 10 geboden: 9
Kindermoment & Kinderlied
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Deuteronomium 5: 1-6 en 1 Johannes 1: 5 – 2: 6
Psalm 119: 1 en 14 (NB)


Verkondiging over Deuteronomium 5: 6
Thema: De Heere is een bevrijder

  1. Waarvan Hij bevrijdt
  2. Hoe Hij bevrijdt
  3. Waartoe Hij bevrijdt

Psalm 119: 87 en 88 (OB)
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Lied 1 (Hoor Israƫl de Heere)
Zegen

Zondag 5 mei | Ochtenddienst 09:30 Westzaan