Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 28 augustus 2022,…

zondag 28 augustus 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^

zondag 28 augustus 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Voorzang: Psalm 147:1 en 2 (NB)

Stil gebed, Votum en Groet        

Zingen: Psalm 104:14 en 17 (OB)

gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Genesis 50:15-26, Johannes 19:25-30 en Romeinen 8:28-39

Zingen Lied 169: Leer mij Uw weg o Heer

Verkondiging nav. H.C. zondag 10

Thema: Leven uit Gods Vaderhand.

  1. Gods Vaderhand erkennen
  2. Gods Vaderhand herkennen
  3. Gods Vaderhand beantwoorden

Zingen: Lied 216  (wie maar de goede God laat zorgen)

Gebed

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Psalm 147:4,5 en 6 OB)

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 33:10 en 11 (OB)

Zegen.

zondag 28 augustus 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.