Home > Preken > zondag 28 augustus 2022,…

zondag 28 augustus 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^

zondag 28 augustus 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. A. J. van der Toorn uit Leiden

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm als Voorzang Psalm 26: 8 en 2 (ob)

Gemeente gaat staan,

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm 85: 1 en 3 (ob)

Lezing van de Wet

Psalm Lied 158 (Heer, ik kom tot U)

Kindermoment + kinderlied 294: Dank U voor de wondren die gebeuren – door predikant  

Gebed

Schriftlezing Maleachi 1,1-5 en 1 Johannes 4,7-16

Psalm 48: 3 en 4 nb

Prediking: Maleachi 1,1-5 (kern: 1-3a): In gesprek met God als zijn liefde wordt betwijfeld

  1. tijd voor een goed gesprek
  2. Gods liefdesverklaring
  3. Gods liefdesbewijs

Lied 246: 1, 3 en 4 (O grote God, die liefde zijt)

Dankgebed

Collecten

Slotzang Psalm 103: 3 en 9 nb

Zegen

zondag 28 augustus 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan