Home > Preken > Zondag 28 januari |…

Zondag 28 januari | Middagdienst 16.00 Beverwijk

kerkdienst beluisteren? klik op het pijltje ^^^^ hierboven

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Welkom en mededelingen

Lied 162:1,2 en 3 (Vaste Rots van mijn behoud)

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 105:5 en 6 (OB)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen Genesis 7:13-23 en 1 Petrus 3:18-22. 

Psalm 51:3 en 4(NB)

Verkondiging over H.C. zondag 26

Thema: Schoon door het water van de doop

  1. Schoon worden
  2. Schoon zijn
  3. Schoon blijven

Lied 153: 1, 2 en 3 (Gij die gelooft verheugt u samen)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Psalm 32: 4 en 6 (OB)

Geloofsbelijdenis

Psalm 9: 1, 2 en 10 (OB)

Zegen

Zondag 28 januari | Middagdienst 16.00 Beverwijk