Home > Preken > zondag 29 december 2019,…

zondag 29 december 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 29 december 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. E. J. van der Linde uit Capelle

orde van dienst:

Welkom en mededelingen

Zingen: 185. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere Liedboek 434

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Ps. 100: 1, 2 en 3 OB: Juich, aarde

Wetlezing

Zingen: Ps. 119: 1 NB: Welzalig wie de rechte wegen gaan

Gebed

Kindermoment (leiding kinderwerk)

Kinderlied

Schriftlezing(en): Marcus 1: 1-13 (HSV)

Zingen: Psalm 63: 1 en 2: O God, Gij zijt mijn toeverlaat

Tekst van de preek: Marcus 1: 1-13

Preek

Zingen: 183. Grote God, wij loven U! Liedboek 444

Dankgebed en voorbede

Collecten

Zingen: Psalm 56: 5 en 6: Ik roem in God

Zegen

zondag 29 december 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan